ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 22 83 52 21

info@nppbetomix.com

Πολιτική εταιρείας


Πάγια πολιτική της εταιρείας μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών 

της και η διασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων της. Με διαρκή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, των οχημάτων και την εκπαίδευση του προσωπικού, στοχεύουμε στην διατήρηση της άριστης ποιότητας των προϊόντων που παράγουμε. 


Βασιζόμαστε στα προτερήματα που προσφέρει μια οικογενειακή επιχείρηση και τα θεωρούμε “ κλειδί επιτυχίας ”. Η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες και τα προβλήματα κάθε συνεργάτη, απευθείας από τον ιδιοκτήτη, μπορεί να θεωρηθεί η χρυσή τομή για μια θεμελιώδη συνεργασία. 


Η N.P.P Betomix Ltd δεσμεύεται να συνεχίσει να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πελατών της και να προσφέρει προϊόντα στην καλύτερη δυνατή ποιότητα.