Γραφείο:        22836222

Εργοστάσιο:  22835221 

Φαξ:                22833616 


Αθανασίας 9, Παλαιομέτοχο, Λευκωσια 2682

info@nppbetomix.com

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 22 83 52 21

info@nppbetomix.com

Send

a Message

Our

Address