ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 22 83 52 21

info@nppbetomix.com

Ιστορικό


Η εταιρεία ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1981 στη οικοδομική βιομηχανία με την παρασκευή και πώληση σκυροδέματος με τη χρήση αναβατορίων και αυτοφορτωτήρων.


Το 1992 συστάθηκε η N.P.P Betomix Ltd με βασικό στόχο την παρασκευή έτοιμου σκυροδέματος χρησιμοποιώντας σύγχρονους μεθόδους παραγωγής, μεταφοράς και άντλησης.


Η εταιρεία κατέχει άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων και είναι εναρμονισμένη με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008.


Σήμερα η εταιρεία διαθέτει δύο παρασκευαστήρια σκυροδέματος καθώς και υπερσύγχρονο στόλο από αντλίες και μπετονιέρες, η ύπαρξη των οποίων δίνει στην εταιρεία  την ικανότητα παρασκευήσ 1600 κυβικών μέτρων μπετόν ανά οχτάωρο.